Név Munkakör, beosztás
Baloghné Kiss Gyöngyi tagintézmény-vezető, magyartanár  
Emmert Józsefné 3.o. – osztályfőnök, tanító, német nemzetiségi tanító
Galambosi Eszter 4.o.-osztályfőnök, tanító, német nemzetiségi tanító
dr. Holczerné Tóth Melinda Éva 8.o. – osztályfőnök, némettanár
Kis-Gadó Csabáné testnevelő, földrajz-természetismeret tanár
Lászlóné Szőke Éva Csilla 7.o. – osztályfőnök, magyar nyelv és irodalomtanár, erkölcstan- tanár, rajz tanító
Liliomné Pávkovics Judit 5.o. – osztályfőnök, történelem, rajz, technika, erkölcstan-tanár
Mile Tünde Ágnes 2.o. – osztályfőnök, tanító
Paczári Lászlóné matematika, informatika, énektanár
Rideg Gáborné kémiatanár
Pataki Krisztina tanító,német nemzetiségi tanító
Schmidt Gabriella német nemzetiségi tanító, könyvtáros
Skaliczki Judit tanító
Treutz László tanító, testnevelő, biológiatanár
Wenczel Tilda tanító, fejlesztő pedagógus, részmunkaidős pedagógus
Theisz-Mikola Anita 6.o – osztályfőnök, német nemzetiségi tanár
Gubik Viktória 1.o – osztályfőnök