A dunaszekcsői iskolában a környezeti nevelés gyökerei egészen a 90-es évek közepéig nyúlnak vissza.  Megértettük,  hogy környezetünk,  életmódunk,  szokásaink ismerete  nélkülözhetetlen  a jövő nemzedékének.

Arra törekszünk, hogy tanítványaink kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Fontos feladatunk , hogy a tanulókban kialakítsuk a természet szeretetét, ismeretét és megszilárdítsuk a környezettudatos magatartást. Alapvető  küldetésünk, hogy egy teljesen más szemléletű nemzedéket neveljünk.

Ez a feladat az iskolai élet számos területére kiterjed, a környezeti nevelés elvei nem csak a tantárgyi kereteken belül, hanem az iskola mindennapi életében ott kell, hogy legyenek.