Mottó:

“Az iskola dolga,
 hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
 hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
 hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
 és az alkotás izgalmára,
 hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
 és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”


(Szent-Györgyi Albert)


A dunaszekcsői iskola tanulóifjúsága irigylésre méltó környezetben töltheti iskolás
éveit. Az egykori grófi kastély évtizedek óta a tanulni vágyók otthona, közvetlen környezete,
az egykori kastélypark és a Duna közelsége kivételes természeti környezetet biztosít.
De nemcsak a környezet, hanem a község kiemelkedően gazdag történelmi múltja is arra
kötelez bennünket, hogy a szülőföldhöz való ragaszkodást erősítsük tanulóinkban. Ezt
szolgálják azok a színvonalas hagyományőrző rendezvények, melyek iskolák falain is
túlmutatnak, s melyeknek célja gyökereink közös felkutatása, értékeink megismertetése.
A vegyes nemzetiségű lakosság elvárásainak kielégítésére vállaltuk a német nemzetiségi
nyelv oktatását, de készek vagyunk a hátrányba került gyermekek felzárkóztatására és a
tehetségek gondozására is a tanulmányi munka és a sport területén egyaránt.
Kis iskolánkban az oktatás ideális, alacsony létszámú osztályokban folyik 8 évfolyamon,
kiegészülve zeneiskolai oktatással. Tanulóink dunaszekcsőiek, de nyitottak vagyunk a
szomszédos községekből is fogadni tanulókat.
A gyerekek szülei döntően kétkezi dolgozók. A családok anyagi helyzete nem minden
otthonban teszi lehetővé az iskolai oktatás korszerű kiegészítését, ezért törekszünk az
iskolában megteremteni azt a tanulási környezetet, melyben a modern kor igényeinek
megfelelő oktatásban részesülnek tanulóink.

(Részlet iskolánk Pedagógiai programjából)